De Onlanden zoekt naar meer waterberging en natuurwinst

nieuws
Foto: Stichting Natuurbelang De Onlanden

Het natuurgebied De Onlanden en het Waterschap Noorderzijlvest zijn op zoek naar alternatieve waterbergingslocaties.

De Onlanden heeft twee gelijkwaardige hoofdfuncties: natuur en waterberging. Tijdens extreme neerslag kan hier water worden opgevangen zodat inwoners van de regio geen natte voeten krijgen. Maar door de verandering van het klimaat, met een toename van de regenval, moet er extra ruimte voor water komen. Echter, in delen van De Onlanden is de natuur kwetsbaar voor overstroming.

Het extra bergingsvermogen buiten de Onlanden wordt vooral gezocht in en rond het Peizerdiep. De inrichting daarvan moet erop gericht zijn om water tijdig vast te houden, ook om droogteproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Deel dit artikel: