PvdD: geen windmolens bij Roodehaan (update)

nieuws
Foto: Duurzaam Haren

De Partij voor de Dieren wil geen windmolens bij Roodehaan. De partij vindt dat de besluitvorming rond de locatie voor windmolens veel te vroeg plaatsvindt. Ook de Stadspartij en 100% Groningen zijn tegen

Van de zeven zoekgebieden voor de plaatsing van windmolens zijn er nog maar twee verkend. Die locaties bevinden zich bovendien beide naast een Natura2000 gebied. De partijen dienen donderdag een amendement hieromtrent in, bij de behandeling van het raadsvoorstel Windverkenning in de gemeenteraad.

Raadslid Wesley Pechler van de PvdD benadrukt dat zijn partij voorstander is van de energietransitie. “Wij bewonderen het college om de doortastendheid waarmee zij vormgeeft aan de doelstelling Energieneutraal in 2035. Wij zijn echter van mening dat schone energie niet ten koste mag gaan van dieren of natuur.“

Volgens Pechler is een zorgvuldige inpassing van windmolens vereist. “Ook betrokken natuurorganisaties zoals IVN, het Groninger Landschap en Natuurmonumenten benadrukken dat er nog verder verkend moet worden en dat het college zich niet mag baseren op de eigen grondposities, dus wat het goedkoopst is.” Volgens de Partij voor de Dieren is het herstel van biodiversiteit ook heel belangrijk. Dat moet dus niet lijden onder de klimaatdoelen.

Omwonenden hebben in een onderzoek van de Rijksuniversiteit overweldigend negatief gereageerd op de plannen van de gemeente. Naast de angst voor horizonvervuiling en de impact op de huiswaarde, vreest de stichting Het Groninger Landschap ook ernstige gevolgen voor de vogels en vleermuizen in de naastgelegen Natura 2000-gebieden.

Deel dit artikel: