Provincie hield vorig jaar 23,4 miljoen euro over, voornamelijk door geschrapte projecten

nieuws
Foto Andor Heij

De provincie Groningen sloot 2020 af met een positief jaarresultaat van 23,4 miljoen euro. Het college van Gedeputeerde Staten publiceerde vrijdagmiddag de jaarstukken over 2020.

Volgens het provinciebestuur bestaat het overschot voor het grootste deel uit geld voor projecten en activiteiten die niet volledig uitgevoerd zijn. Van dit geldbedrag, zo’n 17,7 miljoen euro, is ongeveer 35 procent Corona-gerelateerd. Ook ging 1,9 miljoen euro niet op aan investeringen in het landschap. Aan Groningen Airport Eelde werd 2,7 miljoen euro minder uitgegeven.

Als deze projecten dit jaar wel door kunnen gaan, dan blijft dit geld ervoor beschikbaar. Ook wil het college 1,4 miljoen euro beschikbaar stellen voor Bos en Hout, zoals met Provinciale Staten is afgesproken.