‘Bemoeienis gemeente met zwangere vrouwen in armoede schadelijk en onzorgvuldig’

nieuws
Foto: gemeente Groningen

Na de SP heeft ook de raadsfractie van de Partij van de Arbeid ‘met ergernis en verontrusting’ kennis genomen van het interview dat wethouder Diks donderdag heeft gegeven aan OOG Radio & Televisie. De twee fracties zullen de wethouder woensdagmiddag stevig aan de tand gaan voelen.

In het interview stelt de wethouder dat zij niet wil beslissen of vrouwen kinderen willen nemen, maar hen wel wil ondersteunen om een keus op het juiste moment te maken om in verwachting te raken.

“Hoewel de kop van het interview (‘Mensen in armoede moeten goed nadenken voordat ze aan kinderen beginnen’) niet de letterlijke woorden van de wethouder zijn, zegt de wethouder dus wel zaken met een gelijke strekking,”, zo stelt PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra, die de uitspraken ‘schadelijk en onzorgvuldig’ noemt. “Voor de PvdA staat buiten kijf dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven verdient. Maar dit vereist een uiterst zorgvuldige benadering en absoluut geen Gemeente die uitspraken doet over of vrouwen al dan niet in verwachting moeten raken.”

Volgens de SP moet Diks ‘haar werk gaan doen’, in plaats van mensen zo denigrerend en badinerend te vertellen hoe ze moeten leven. Betere inkomensondersteuning, goede huisvesting en schulden voorkomen staan daarbij voorop. “Wat zeggen deze uitspraken volgens het college van B&W over de manier waarop wethouder Diks naar mensen in armoede kijkt? Wethouders kunnen niet zomaar alles over mensen in lagere sociale economische klasse zeggen”, aldus de SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. De fractie vraagt zich dan ook af of de wethouder haar uitspraken nu liever zou terugnemen.

Deel dit artikel: