Statenfractie VVD op de bres voor waterrecreatie Zuidlaardermeer

nieuws
Foto: Gouwenaar via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De Statenfractie van de VVD in Groningen wil dat het provinciebestuur en waterschap Hunze en Aa’s meer rekening houden met de recreatie op het Zuidlaardermeer bij het opstellen van nieuwe beheerplannen.

De VVD-fractie vreest dat de sector de komende jaren onder druk komt te staan. De geplande groei van waterplanten zou het varen en zwemmen in het meer in de toekomst moeilijker maken.

“Uit gesprekken met omwonenden en ondernemers blijkt dat de natuur vaak belangrijker wordt gevonden dan de economie. Dat vinden wij onwenselijk, alle belangen moeten zorgvuldig worden afgewogen”, aldus Statenlid Mada Miesen. “De sector heeft de komende jaren ook nog veel potentie om te groeien. Dat is goed voor de werkgelegenheid en de economie. Dat moet
je dus stimuleren, niet inperken!”

De fractie heeft maandagmiddag schriftelijke vragen ingediend bij het college, waarin het oproept om bewoners en ondernemers in het gebied beter te betrekken bij de ontwikkelingen van nieuwe beheerplannen.

Deel dit artikel: