PVV: half uur gratis parkeren moet horeca en detailhandel stimuleren

nieuws
foto: Rick van der Velde

De raadsfractie van de PVV gaat woensdag tijdens de  gemeenteraadsvergadering het voorstel ‘eerste half uur gratis parkeren’ indienen. Deze maatregel zou goed passen in de ’take-away’ beperking waarmee vooral de detailhandel en horeca worden geconfronteerd.

De PVV ziet in een parkeervriendelijke maatregel een belangrijk middel om de detailhandel en horeca tijdens de coronacrisis tegemoet te komen. Die treffen veel ondernemers volop in de portemonnee. De PVV vindt dat de gemeente de ondernemers met deze parkeermaatregel tegemoet kan komen, zodat klanten zonder extra kosten hun bestellingen kunnen ophalen en ondernemers zonder extra kosten kunnen uitleveren.

De PVV hoopt dat deze maatregel voor de inwoners net de drempel wegneemt om hun bestellingen op te halen bij de plaatselijke middenstand, in plaats van een bestelling te doen bij een internetgigant. Als de regering de gemeente compenseert voor teruggelopen parkeerinkomsten, kan het plan budgettair neutraal gerealiseerd worden.