Extra geld uit Coronafonds provincie voor amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

nieuws
Foto: Daian Gan via Pexels.com

De provincie Groningen trekt dit jaar 637.000 euro uit voor instellingen die nieuw cultuuraanbod maken. De subsidie is bedoeld voor activiteiten van cultuur- en erfgoedinstellingen die het publiek betrekken bij kunst, cultuur en erfgoed.

Met de regeling wil de provincie actieve deelname aan amateurkunst stimuleren, met name onder inwoners van de provincie  die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur. Bij activiteiten op erfgoed- en archeologiegebied moet duidelijke rol  voor het publiek zijn weggelegd.

De ACEGR-subsidie (amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed provincie Groningen) zorgt ervoor dat organisaties voor amateurkunst, cultureel erfgoed, archeologie en het behoud van de Nedersaksische taal bedragen tussen de 2500 en 40.000 euro kunnen aanvragen. In totaal is er 637.000 euro beschikbaar voor 2021, 182.000 euro meer dan in de jaren daarna.

Het verhoogde budget is afkomstig uit het Coronafonds en is bedoeld om vernieuwende activiteiten te organiseren in coronatijd, waarbij zzp’ers en flexkrachten meer mogelijkheden krijgen om aan het werk te zijn en te blijven.