Zorg bij gemeenteraad om wachtlijsten jeugdhulp

nieuws
Foto: johnhain via Pixabay (CC 0.0)

Alle twaalf Groninger gemeenteraadsfracties stellen vragen over de wachtlijsten in de jeugdhulp en het stoppen van intakes van jongeren. Ze maken zich zorgen over de gevolgen daarvan.

De fracties doen dit naar aanleiding van een digitaal werkbezoek van de raadsleden aan de netwerkorganisatie in de jeugdzorg Overbrug. Er is sprake van stagnaties en wachtlijsten bij FACT Jeugd. Bij FACT werken verschillende instanties samen om jongeren met ingewikkelde problemen hulp te verlenen. Er worden daar echter geen intakes meer ingepland voor jongeren vanaf 18 jaar. Dat komt omdat het zogenoemde budgetplafond met verschillende zorgverzekeraars is bereikt.

Dat het geld op is, heeft te maken met een toename van de vraag voor inzet van FACT Jeugd, en met de stagnatie van de uitstroom. Dat komt omdat jongeren langere tijd in behandeling zitten. De fracties vragen het gemeentebestuur om met FACT te praten en maatregelen te treffen om de gevolgen te voorkomen. De vragenstellers zijn bang dat de stagnatie of wachtlijsten ook elders in de jeugdzorg voorkomen.

De fracties stellen ook vragen over mogelijk fysiek en psychisch geweld en verwaarlozing, seksueel geweld en financiële uitbuiting als gevolg van de lockdown. Ze willen weten wat Veilig Thuis Groningen hiervan merkt, en wat er wordt gedaan aan onveilige thuissituaties.