Partij voor het Noorden: ‘Provincie moet beter lobbyen in Den Haag’

nieuws
Foto: Andor Heij

Verschillende Statenfracties zijn teleurgesteld in de resultaten die de provincie Groningen boekt bij de lobby in Den Haag. Onder andere de Partij voor het Noorden vindt dat er de laatste vijf jaar weinig terecht is gekomen van de landelijke lobbypraktijken vanuit de provincie.

De Partij voor het Noorden laat maandagochtend weten meer transparantie te willen over de huidige lobby-inspanningen van de provincie Groningen in Den Haag. “De fondsen die zijn voortgekomen uit het afbreken van het traject Zuiderzeelijn heeft de provincie lang zoet gehouden”, aldus Statenleden Dries Zwart en Leendert van der Laan. “Maar de fiasco’s rondom de Ring Zuid, de spoorverbinding Veendam-Stadskanaal, de Wunderline en de N33 maken klinkklaar duidelijk dat er geen reële successen geboekt zijn in de laatste vijf jaar. ”

Ook vreest de Partij voor het Noorden voor een onderlinge strijd tussen verschillende lobby’s. “Zo vertegenwoordigt
‘Cities Northern Netherlands’ wel de grote steden van Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen in Brussel, maar is er geen soortgelijke lobby voor de Groningse Ommelanden”, aldus de Statenleden. Een versterkte onderlinge samenwerking in de vorm van een verbeterde lobby voor de gehele provincie Groningen moet daar, volgens de PvhN, een oplossing voor bieden.

Deel dit artikel: