Nieuwe plaatsen voor stadsnomaden en kermisexploitanten

Aan de noordwestkant van Hoogkerk, aan de Aduardsterweg op nummer 14 en 19, komen plekken voor woonwagenbewoners en stadsnomaden.

De vraag naar plekken voor bijzondere woonvormen is groot. Het gaat op de Aduarderdiepsterweg┬á in totaal om zo’n 45 plaatsen. En daar waar de Uppsalaweg de Bornholmstrraat kruist is plek voor een aantal reizende kermisexploitanten die vanwege een opknapbeurt van het terrein aan de Helper Westsingel moeten verkassen.

De plekken zijn in eigendom van de gemeente en met de huur die de gemeente ontvangt moet de exploitatie van de terreinen kostendekkend zijn.

Deel dit artikel: