Beleidsplan FC Groningen: Samen naar de Grote Markt.

sport
Foto: Sportphotoagency.com

FC Groningen zal dinsdag om 19:30 tijdens de nieuwjaarsreceptie haar nieuwe beleidsplan presenteren: ‘Samen naar de grote markt’. In dit beleidsplan spreekt de Groninger directie haar plannen uit voor de Trots van het Noorden voor de komende vijf jaar.

 

Identiteit van de club

De club heeft vijf pijlers bepaald waar zij haar plannen op bouwt: aanpakken, groei, volks, reëel en samen. Onder aanpakken verstaat de club dat het van belang is om de noordelijke aanpakkersmentaliteit te volgen. Hieronder verstaat de directie dat er geen excuses mogen zijn en dat de club alles moet doen voor het beste resultaat, zij het maatschappelijk, organisatorisch of sportief. Onder de pijler groei benoemt de club de wens om door eigen inzet, slimmer werken en het gebruik maken van kennis en faciliteiten het beste uit de club te halen en zo alle mensen in de regio middels voetbal te laten groeien, ontwikkelen en verbeteren. Ook benoemt de clubleiding de pijler volks: de club geeft aan zichzelf geen minuut groter te willen achten dan zij is. De directie wil geen ‘eliteclub’ uitdragen, maar een club voor stad & ommeland, sponsors & supporters, voor studenten & boeren, van arm & rijk en van jong & oud. Een club voor iedereen. Onder de pijler reëel verstaat de club het feit dat zij geen verkeerde verwachtingen moet scheppen en altijd aan moet geven aan de buitenwereld hoe de vork in de steel zit. Als laatste benoemt de club de pijler samen. De club verstaat hieronder dat het voor succes van belang is om samen te werken met anderen. Onder deze pijler verstaat de club:  ‘aanpakken’, ‘reëel’ en ‘volks’ als kernwaarden. ‘Samen’ en ‘groei’ worden benoemd als aspirantiewaarden.

 

De doelstellingen en bijbehorende plannen van FC Groningen

 

Sportief: FC Groningen wil Europees voetbal behalen en wedstrijden spelen waar nog lang over nagepraat kan worden. Hiervoor heeft de club meerdere eisen opgesteld om dit te kunnen verwezenlijken. De club aan de Boumaboulevard wil beginnen met het verruimen van het voetbalbudget en transferopbrengsten. Dit wil zij doen door meer rendement te halen uit de opleiding, scouting en het verhogen van de (commerciële) omzet. Ook wil de club een aantrekkelijke strijdwijze hanteren, gebaseerd op een gevarieerde en intensieve manier van vooruit voetballen.  Door middel van doorontwikkeling van eigen leerlijnen hoopt FC Groningen ten opzichte van andere teams de fitste en sterkste spelers op te stellen. Daarnaast wil de Trots van het Noorden voorop blijven lopen als het gaat om sportwetenschap. Ook wil de club dat in de toekomst minimaal vier van de 22 selectiespelers uit de eigen jeugd komen.

Maatschappelijk: FC Groningen wil bijdragen aan het remmen van de bewegingsarmoede in Nederland en vooral in haar eigen verzorgingsgebied. De club heeft als missie om bewegingsarmoede te bannen uit de regio. De directie geeft aan dat voldoende bewegen niet alleen van belang is voor de lichamelijke en mentale gezondheid van de mens, maar ook de minimale vereiste om het beste uit jezelf te halen. De club voelt een verantwoordelijkheid om dit op te pakken in de regio. Samen met partners wil de club sport stimuleren en faciliteren voor alle doelgroepen. De club geeft aan te staan voor sportpromotie en is van plan een aanjaagfunctie te hebben richting sportaanbieders in de regio. Verder zal de club verder gaan met het organiseren van voetbalactiviteiten bij amateurclubs, scholen of in de wijk. Ook wil de club alle kinderen in de provincie, in de groepen drie tot en met acht in het basisonderwijs, een gratis gymles geven en stimuleren lid te worden van een voetbalvereniging. Ook wil de Eredivisieclub lokale voetbalverenigingen helpen om kinderen op voetbal te houden door middel van kennis en het organiseren van evenementen.

Economisch: De bekerwinnaar van 2015 ambieert het grootste en best verbindende zakelijke netwerk van Noord-Nederland te hebben door ‘vanuit een proactieve houding de behoeften van de leden centraal te zetten’. De BVO wil de Business club FC Groningen verder uitbreiden met meer partners. Verder wil de Trots van het Noorden zich focussen op talentontwikkeling buiten het veld en regionale samenwerkingen met overheden, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Het ontwikkelen van talent staat bij de club zeer hoog in het vaandel. De clubleiding wijst op een onderzoek van voetbalweekblad Voetbal International waaruit bleek dat FC Groningen in 2020 bovenaan stond in Nederland als het ging om kansen bieden aan talenten in het betaald voetbal. Dit wil de club zo houden.

Organisatie: Organisatorisch wil FC Groningen investeren in personeel en effectiever en efficiënter werken om zo financieel sterker te worden. De clubleiding hoopt op een organisatie ‘met vet op de ribben’ om op die manier haar concurrentiepositie te verbeteren.

Evenement: De Trots van het Noorden heeft de wens om de mooiste evenementen van Noord-Nederland te organiseren. Dit wil het doen door de eerder genoemde aantrekkelijke manier van voetballen, de wens om bij ieder evenement de verwachting van de bezoeker te overtreffen en te focussen op een ‘totaalbeleving’ voor iedere bezoeker. De club wil tijdens wedstrijden en andere evenementen de focus leggen op meerdere belevingsaspecten met de wens op die manier de bezettingsgraad te doen laten stijgen.

 

In conclusie

Kijkend naar het beleidsplan kan men spreken van een ambitieus plan. Niet alleen sportief, met de wens om Europees voetbal te behalen, maar het is ook duidelijk dat FC Groningen een grote maatschappelijke betrokkenheid voelt. De club stelt bijvoorbeeld als missie om een einde te maken aan de bewegingsarmoede in de regio. De FC legt de focus op het vinden van nieuwe contacten en samenwerkingen om zo haar financiën en concurrentiepositie te vergroten, maar ook haar maatschappelijke functie. Het is nu afwachten of de club haar plannen kan uitvoeren voor de zelf gestelde deadline van 2025. Het doel is uiteindelijk ‘Samen naar de grote markt.’

De nieuwjaarsborrel waarbij de directie haar plannen verder kracht zal bij zetten is dinsdag vanaf 19:30 onder andere te volgen via het YouTube-kanaal van FC GroningenTV  en op Podium TV.

Deel dit artikel: