Wethouders waarschuwen minister voor problemen door grote leegstand in binnensteden

nieuws
Foto: Donald Trung Quoc Don via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0 International)

De wethouders van Economische Zaken van zes grote steden in Nederland waarschuwen minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keizer voor de ernstige gevolgen die de coronacrisis heeft op de leegstand in binnensteden. Onder andere wethouder Paul de Rook uit Groningen zette zijn handtekening onder de brief aan de minister en de staatssecretaris.

De wethouders in Groningen, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven doen in de brief een dringend beroep op het kabinet om gezamenlijk op te trekken met de grote steden om de leegstand tegen te gaan.

“Het wegblijven van binnen- en buitenlandse gasten, zowel werkenden als zakelijke en privé bezoekers, laat diepe sporen na. Het voorzieningenniveau, van cultuur tot retail, van horeca en nachtleven tot evenementen, staat onder druk,”, zo schrijven de wethouders in hun brief. “Wij zien zich grote maatschappelijke en persoonlijke drama’s afspelen doordat ondernemers hun laatste middelen inzetten voor overleving. Sommigen hebben inmiddels zelfs hun pensioenvoorziening ‘opgegeten.”

Problemen stapelen zich op

Als het Kabinet niet met de wethouders samenwerkt, zien de wethouders een opstapeling van problemen: “Als in de komende maanden veel bedrijven gaan afschalen of niet meer levensvatbaar blijken te zijn, zal dit versneld leiden tot leegstaand vastgoed.”

Angst voor verloedering

De wethouders zelf voelen zich enigszins machteloos, omdat ze geen invloed hebben op de plaatsen waar die leegstand zich voordoet en op de snelheid waarmee de leegstand inzet. Volgens de wethouders liggen daardoor verloedering en ondermijning op de loer, omdat de vrijgekomen winkels mogelijk gebruikt gaan worden voor ‘ongewenste functies’.

Meer ruimte voor experimenten

De wethouders pleiten in hun brief ook om na de lockdown ruimte te krijgen van de regering om te experimenteren om het perspectief voor ondernemers groter te maken. “Als grote steden vinden wij het onze verantwoordelijkheid om door maatregelen de gevolgen van de crisis te beperken, en van daaruit te werken aan herstel van aantrekkelijke binnensteden. Wij willen samen met u aan de slag met een grootstedelijke agenda om de juiste mix van maatregelen en instrumenten te bewerkstelligen en te zoeken naar maatwerk en experimenteerruimte.”

De wethouders nodigen de minister en de staatssecretaris binnenkort uit voor een gesprek over dit onderwerp. De volledige brief is te lezen op de website van de gemeente Utrecht.