NVWA start met controles rookverbod schoolpleinen

nieuws
Foto: Dids (via pexels.com)

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit starten na 1 januari met controles op de naleving van het rookverbod op schoolterreinen.

De inspecteurs kijken of de terreinen rookvrij zijn en of scholen het aanduiden en handhaven van het rookverbod op een goede manier hebben geregeld, bijvoorbeeld met borden of tegels. Het rookverbod geldt voor alle terreinen van onderwijsinstellingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs, hbo, mbo en wetenschappelijk onderwijs.

De inspecteurs van de NVWA bekijken ook of het schoolterrein rookvrij blijft, bijvoorbeeld door actief op te treden als er toch wordt gerookt. Als een inspecteur constateert dat het rookverbod onvoldoende wordt gehandhaafd, legt de NVWA eerst een schriftelijke waarschuwing op. Als bij herinspectie blijkt dat de overtreding niet is opgeheven krijgt de beheerder van de onderwijsinstelling een boete van 600 euro, die bij recidive kan oplopen tot 4.500 euro.

Deel dit artikel: