‘Meer aandacht voor jongeren.’

De koepelorganisatie van gemeentes in Nederland, De Vereniging Nederlandse Gemeentes wil meer aandacht voor jongeren.

De jongeren voelen zich sinds de coronacrisis vaak eenzaam en verveeld, ze kunnen hun opleiding niet op een goede manier afmaken en ze hebben het idee dat ze hun toekomst niet meer zelf kunnen bepalen. Organiseer iets voor jongeren zegt de VNG, niet alleen rond Oud en Nieuw, want dan lijkt het alsof we alleen maar activiteiten willen organiseren om jongeren niet te laten rellen. Biedt ze activiteiten om ze perspectief te geven en ze uit de verveling te halen. Wethouder Isabelle Diks die jeugd in haar portefeuille heeft herkent het probleem.

De impact van de coronacrisis op jongeren wordt onderschat, ze hebben minder sociale contacten, ze verliezen hun baantje en inkomen en ze lijden aan eenzaamheid en stress.

Deel dit artikel: