Doorfietsroute naar Assen bij Witte Molen naar overzijde Noord-Willemskanaal

nieuws

De colleges van de gemeente en provincie Groningen hebben voor de Doorfietsroute Groningen – Assen een voorkeur voor variant 1B. Die loopt deels langs de oostelijke oever en deels langs de westelijke oever van het Noord-Willemskanaal.

Die route volgt in Groningen en Haren eerst de oostelijke oever van het Noord-Willemskanaal, steekt bij de Oosterbroeksebrug het kanaal over, en volgt vanaf daar de westelijke oever richting de sluis bij De Punt. Er waren vijf varianten om uit te kiezen. De gekozen route is volgens de colleges optimaal voor fietsers en voor de natuurwaarden in de Glimmermadepolder. De totale investering van dit deelproject wordt geraamd op 5,1 miljoen euro.

Doorfietsroutes moeten het fietsen prettiger, veiliger en sneller maken waardoor mensen vaker voor de fiets kiezen in plaats van voor de auto. De provincies Drenthe en Groningen zijn de initiatiefnemers van dit fietspad, ook wel ‘De Groene As’ genoemd. De gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen werken actief mee. Het eerste deel, tussen de Van Ketwich Verschuurbrug en P+R Haren, is in 2018 opgeleverd.

Voor het gedeelte tussen P+R Haren en de Witte Molen zijn de voorbereidingen begonnen voor verbetering en verbreding van het bestaande fietspad. Ook wordt de kade langs het kanaal opgehoogd. De totale kosten komen voor rekening van het Rijk en de provincies Groningen en Drenthe. De gemeente Groningen draagt niet bij. De doorfietsroute ligt echter niet langs een provinciale weg, maar gaat via gemeentelijke wegen. De Provincie Groningen wil het eigendom, beheer en onderhoud na uitvoering daarom overdragen aan de gemeente Groningen.

Deel dit artikel:
Adverteren?