Commissie met experts gaat Staten adviseren over zuidelijke ringweg

nieuws
Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een commissie bestaande uit experts gaat de Provinciale Staten adviseren hoe er om moet worden gegaan met de problemen die spelen rond het project van de zuidelijke ringweg. Het voorstel om deze expertcommissie op te zetten kon woensdagavond op een ruime meerderheid rekenen.

De commissie gaat bestaan uit juridische-experts, bouwkundigen en ex-bestuurders. De bedoeling is dat zij de Provinciale Staten advies geven hoe er gehandeld moet gaan worden rond het project Ring Zuid. In de Staten is er rond het project een tweespalt ontstaan. De coalitiepartijen hebben zich samen met Groninger Belang in vertrouwen laten informeren over de gevolgen van de vertraging van het project. De oppositie heeft ervoor gekozen dat niet te doen. Dit zorgt constant voor problemen waarbij Statenleden zich afvragen of ze hun rol wel goed kunnen uitvoeren.

Om het probleem op te lossen is op initiatief van Statenleden Kees Frenay van de SP en Leendert van der Laan, Partij voor het Noorden, een plan bedacht. Dit plan is dus een commissie met experts die de Staten gaat adviseren. De bedoeling is dat er in de verdere toekomst een commissie Poortwachter ingesteld wordt. In deze commissie moeten specialisten op het gebied van staatsrecht zitting gaan nemen die de Staten kunnen adviseren hoe er om gegaan moet worden met vertrouwelijke dossiers.