Oppositie dreigt provinciebegroting af te keuren zonder openheid over Ring Zuid

nieuws
Foto: Google Maps - Streetview

De oppositiepartijen in de Provinciale Staten dreigen aanstaande woensdag de begroting voor volgend jaar af te keuren. De fractie laten maandagochtend weten dat het College van Gedeputeerde Staten eerst duidelijkheid moeten geven over de forse financiële consequenties van de vertraging van de ombouw van de Zuidelijke Ringweg van Groningen.

De oppositiepartijen vinden dat, zolang er geen duidelijkheid is over de gevolgen van de kostenoverschrijding, zij geen duidelijkheid hebben over de financiële gevolgen voor de provinciale begroting. “In januari zegde Gedeputeerde Gräper, Provinciale Staten nog toe om voor de begrotingsbehandeling in november met duidelijkheid te komen. Dat heeft ze tot op heden niet gedaan”, zo stellen de oppositiepartijen.

Al bij de aanvang van de werkzaamheden aan de zuidelijke ring kwam een aantal problemen aan het licht dat het proces in z’n geheel vertraagde. Daardoor kwamen de kosten van de aanpak van de Ringweg veel hoger te liggen dan vooraf begroot (naar verluid 300 miljoen euro). Eén van die problemen was dat het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoerde failliet ging. De afronding van de werkzaamheden is nu gepland voor 2024.

Over de meerkosten voor het project wordt nog steeds achter gesloten deuren gesproken. Inmiddels is bekend dat een groot deel van de RSP-pot (290 miljoen euro), waaruit ook andere projecten binnen de provincie betaald zouden worden, opgeslokt gaat worden door het project.

Deel dit artikel: