Hogescholen geven eerstejaars ook dit jaar geen bindend studieadvies

nieuws
Foto: Sicco Haring

Eerstejaarsstudenten op hogescholen, waaronder de Hanzehogeschool, krijgen dit studiejaar geen bindend studieadvies, bsa. Vanwege de coronamaatregelen is besloten om de studenten een extra jaar te geven om aan de opleidingseisen te voldoen.

Het opschorten van het bsa gebeurde ook afgelopen voorjaar. Door de coronacrisis sloten hogescholen en universiteiten de deuren waardoor studenten studievertraging opliepen. Het geven van geen bindend studieadvies geldt niet voor studenten op het mbo en de universiteit. Dit is omdat het onderwijs op hogescholen een praktijkonderdeel heeft. Zo zijn er verschillende opleidingen waarbij er in het eerste jaar een stage wordt gelopen.

Mbo en universiteit
Het universitaire onderwijs wordt op dit moment vrijwel volledig aangeboden. Wel ondervinden bepaalde opleidingen hinder. Hoewel er geen generieke regeling komt kan er wel per opleiding gekeken worden of hier het bindend studieadvies ook uitgesteld moet worden. De mbo’s moeten bij het afgeven van de bsa’s rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van een student.

“Studentenleven staat op zijn kop”
De Landelijke Studentenvakbond, LSvb, is niet te spreken over de coulanceregeling. Zij vinden dat de regeling voor alle eerstejaarsstudenten had moeten gelden. Volgens de vakbond staat het hele studentenleven op zijnn kop door online- en afstandsonderwijs. Dit leidt tot concentratie- en motivatieproblemen.

Een bindend studieadvies wordt normaliter aan het einde van het eerste jaar vastgesteld. Als een student voldoende studiepunten heeft verzameld dan is het advies positief. Is het negatief dan moet een student de opleiding verlaten.

Deel dit artikel: