Cultuurfonds Groningen: ‘Blijf aanvragen indienen in coronatijd’

nieuws
Foto: Ewoud Rooks via Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Het Cultuurfonds Groningen roept cultuur- en natuurorganisaties op aanvragen in te blijven dienen voor subsidies. De organisatie vindt het opvallend dat er, juist tijdens de coronacrisis, steeds minder aanvragen worden ingediend.

“Het is opvallend dat er een grote terugloop in aanvragen is sinds de uitbraak van de coronacrisis, terwijl deze sectoren het zwaar hebben” vertelt Pim Luiten, bestuurslid bij het Cultuurfonds Groningen. “Vandaar dat we hebben besloten om de richtlijnen tijdelijk te verruimen, in de verwachting dat we dan meer aanvragen binnen krijgen.”

Door de verruiming kunnen aanvragers bijvoorbeeld vaker dan eens per drie jaar een aanvraag indienen, ook als al driemaal op rij een bijdrage is toegekend. Ook extra projectkosten die corona-aanpassingen met zich meebrengen kunnen in aanmerking voor een toekenning komen, ook als daar niet direct een concreet project tegenover staat. Denk aan bijvoorbeeld versterkingsapparatuur voor een dirigent, extra repetitiekosten, extra zaalhuur of marketingkosten.

Ook bij gederfde publieksinkomsten wil het Cultuurfonds Groningen overwegen om verlies tijdelijk te compenseren als om te voorkomen dat een project volledig moet worden afgeblazen. De extra tegemoetkoming bedraagt maximaal € 5.000 en wordt toegekend zo lang het budget het toelaat.

Deel dit artikel: