Oppositie Provinciale Staten wil spoeddebat over stikstofuitruil

De Statenfracties van Groninger Belang, Forum voor Democratie, PVV, Partij voor het Noorden, 50 Plus en de Partij voor de Dieren hebben een spoeddebat aangevraagd om helder te krijgen wat de gevolgen van zijn van ‘extern salderen’, het uitruilen van stikstofuitstoot tussen verschillende partijen om de normen niet te overschrijden. Op 22 oktober 2020 wil het college van Gedeputeerde Staten daarmee beginnen.

Bij de Statenleden zelf die niet zijn bijgepraat over de gevolgen van deze maatregel, bestaat veel onduidelijkheid over de gevolgen, zo stelt Bram Schmaal, fractievoorzitter van Groninger Belang: “Wij hebben kennis genomen van de maatschappelijke onrust die extern salderen veroorzaakt en vanuit het landbouwcollectief komen alarmerende signalen binnen.”

In december werd een motie aangenomen, waarin wordt opgeroepen om een analyse te maken over de grootte van de stikstofproblemen in de provincie Groningen. Schmaal:“Het is nog niet bekend of deze analyse al gemaakt is. Net als dat de eventuele mogelijke oplossingen nog niet in kaart zijn gebracht, laat staan zijn medegedeeld aan Provinciale Staten. Niettemin wordt er een grote stap gezet in dit dossier, zonder te weten wat de gevolgen zijn.”

Deel dit artikel: