Huurders van woningcorporaties uit aardbevingsgebied worden gecompenseerd

nieuws
Foto: Algemene Bestuursdienst

Bewoners van sociale huurwoningen in het aardbevingsgebied van Groningen, die door de versterking van hun eigen huis noodgedwongen moesten verhuizen, komen in aanmerking voor compensatie. Dat schrijft minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De acht woningcorporaties (KR8-corporaties), de Nationaal Coördinator Groningen en de minister hebben een akkoord gesloten om vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsoperatie gelijk te trekken. Huurders die in wisselwoningen van hun woningcorporatie hebben gewoond of voor 1 november naar een dergelijke wisselwoning verhuisden, kunnen een aanvraag indienen voor de tegemoetkomingsregeling.  De basisvergoeding is 500 euro voor de kosten die niet meer te achterhalen zijn (zelf aangebrachte voorzieningen). Ook krijgen huurders een vergoeding van 45 euro per week voor nutsvoorzieningen en internet. Daarnaast komt er de mogelijkheid om zelf tijdelijke huisvesting te regelen en worden verhuiskosten naar en van de wisselwoning of van de oude naar de nieuwe woning vergoed.

Huurders in het aardbevingsgebied hebben lang gestreden voor een vergoedingen die particuliere eigenaren en huurders krijgen in het geval van sloop-nieuwbouw. SP-Kamerlid Sandra Beckerman dwong minister Ollongren via een motie om met huurders in Middelstum in gesprek te gaan. Op dat gesprek volgde eind juni een brief aan de kamer, waarin de minister beloofde met de betrokken partijen om tafel te gaan. Nu schrijft de minister: “Zoals beloofd is gewerkt aan het wegnemen van onuitlegbare verschillen”, schrijft De afspraken over vergoedingen hebben we in goed overleg, ook met het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG), zoveel mogelijk gelijkgetrokken.”

Deel dit artikel: