Menzis en Verslavingszorg Noord-Nederland gaan ‘verstokte rokers’ helpen

nieuws
Foto: Dids (via pexels.com)

Menzis heeft een overeenkomst met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) afgesloten voor meerdere jaren, waardoor onder andere mensen met een ernstige tabaksverslaving terecht kunnen bij de verslavingszorg. Dat maakten de organisaties donderdag bekend.

“Mensen met hardnekkige en gevaarlijke problematiek, die niet van het roken afkomen, vallen vaak tussen wal en schip”, vertelt Robert van de Graaf, verslavingsarts bij VNN “De gemaakte afspraak betekent een doorbraak in een juiste behandeling voor deze groep. Van oudsher wordt tabaksverslaving behandeld met een cursus of medicatie en kwamen mensen niet verder dan de huisarts of rookstoppoli. Maar voor een deel van de mensen die zo hardnekkig aan roken verknocht zijn, is dat niet voldoende.”

De Beleidsregel Innovatie van de Nederlandse Zorgauthoriteit maakt het via een experiment mogelijk de behandeling van ernstige tabaksverslaving te bekostigen. Na drie jaar wordt op basis van de resultaten besloten of het experiment doorgaat of niet.