Gemeente en onderwijs willen gelijke kansen voor ieder kind

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeente Groningen, instellingen voor kinderopvang en onderwijsinstellingen hebben woensdag een maatschappelijk akkoord ondertekend dat ervoor moet zorgen dat elk kind de best mogelijk schoolopleiding krijgt.

De partijen slaan de handen ineen om dit te bereiken. In het akkoord staan diverse initiatieven die de komende tijd worden uitgevoerd. Volgens onderwijswethouder Carine Bloemhoff is de ongelijke verdeling over scholen van leerlingen met verschillende sociaal-ecomonische achtergronden de afgelopen jaren snel toegenomen. Ze vindt het belangrijk dat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.

De komende jaren wordt geïnvesteerd in nieuwe schoolgebouwen in de noordelijke stadswijken. Ook gaan scholen met eenzijdige populaties leerlingen allerlei gezamenlijke voor- en naschoolse activiteiten organiseren. Verder komt er een schools en naschools programma waarbij meer werk wordt gemaakt van bewegen, rekenen, taal, gezonde voeding, natuureducatie, wetenschap, techniek en cultuur.

Een taskforce gaat bekijken of aanmeldprocedures voor basisscholen gelijkgetrokken kunnen worden. Dat zorgt voor een gelijk speelveld voor alle ouders. Tenslotte gaan drie scholen in de Korrewegwijk zichzelf in één gezamenlijke folder aan de ouders presenteren.

Deel dit artikel: