“Teleurstellend dat koffertje voor studenten leeg blijft op Prinsjesdag”

nieuws
foto: André Huitenga

Structurele investeringen in het hoger onderwijs blijven uit. Het Interstedelijk Studenten Overleg, het ISO, noemt het teleurstellend. “De koning sprak vandaag over onzekerheden voor jongeren, maar voor studenten wordt geen aanstalten gemaakt om die onzekerheden weg te nemen.”

In Den Haag werd dinsdag de rijksbegroting en de miljoenennota gepresenteerd. Het ISO ziet met lede ogen aan dat gehoopte investeringen voor studenten uitblijven. Zo wordt niet het probleem met de ouderbijdrage aangepakt. Uit onderzoek van het ISO, en door een ResearchNed uitgevoerde beleidsdoorlichting van het leenstelsel, blijkt dat het systeem voor studenten uit middeninkomens een gat bevat. “Hoeveel meer bewijs heeft het kabinet nodig om een dergelijk gat op te vullen? Investeren in studenten op individueel niveau wordt in de huidige modellen niet aangemoedigd. Studenten worden niet opgenomen in koopkrachtberekeningen van het CPB, waardoor de dalende koopkracht van studenten een blinde vlek is geworden. Uit inventarisaties blijkt dat deze al jaren daalt, maar die terugloop staat niet bij het kabinet op het netvlies”, zegt Dahran Çoban van het ISO.

Voorts ziet het ISO dat de onderwijsbekostiging van de hogescholen en universiteiten meegroeit met de toenemende studentenaantallen. Maar ook op dit vlak hoeft niet gerekend te worden op extra investeringen. “Het is goed nieuws dat dit bedrag meegroeit, maar het bedrag is een bijstelling en geen investering.” Om volgend jaar niet weer tegen een leeg koffertje voor studenten aan te lopen pleit het ISO voor maatregelen om investeringen in onderwijs en studenten te laten lonen. “Het ISO pleit voor de verwerking van onderwijsinvesteringen in de CPB-doorrekeningen, nog voor de komende kabinetsformatie. Daarbij vinden wij het onacceptabel om studenten nog langer te negeren in de koopkrachtberekeningen; de dalende koopkracht van ruim 750.000 studerende Nederlanders moet structureel in kaart gebracht worden.”