“RSP-projecten mogen niet de dupe worden van ‘geldzucht’ in Stad”

nieuws
Foto: Frank Loer - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2637913

De oppositie in de Provinciale Staten heeft op initiatief van Groninger Belang een motie ingediend die als reddingsboei moet dienen voor belangrijke RSP-projecten. Zij vinden dat projecten in de Ommelanden niet de dupe moeten worden van ‘geldzucht’ in Stad.

Aanleiding voor de motie is het duurder uitvallen van het project Ring Zuid. Hoe hoog de overschrijding precies is, is nog onbekend maar geruchten zijn dat deze fors is. Om het project toch af e kunnen maken moet er extra geld worden gehaald uit de RSP-pot. Als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn kreeg het Noorden in 2007 een vergoeding van ruim 2 miljard euro. In een convenant werd afgesproken dat verreweg het meeste geld bestemd is voor projecten op gebied van verkeer en vervoer. Behalve Ring Zuid moeten met het geld ook de Wunderline, de spoorverbinding Veendam-Stadskanaal en de verbreding van de N33 richting Appingedam betaald worden. Deze projecten staan nu onder druk vanwege de kostenoverschrijding van de Ring Zuid.

“Juist voor de Ommelanden zijn de projecten die nu niet door dreigen te gaan van enorm belang”, zegt fractievoorzitter Bram Schmaal van Groninger Belang. “Deze projecten verbeteren de bereikbaarheid van de Ommelanden. Dat zorgt ervoor dat deze regio’s aantrekkelijker worden voor bedrijven om zich daar te vestigen.” Volgens Schmaal zal met de projecten de leefbaarheid deze regio’s toenemen. Het Groninger Belang vindt het samen met een deel van de oppositiepartijen een kwalijke zaak dat Gedeputeerde Staten een onderscheid maakt tussen Stad en de Ommelanden. “Waarbij de Ommelanden wederom het kind van de rekening is bij dit provinciebestuur. Noord- en Oost-Groningen worden al zwaar belast. Denk aan aardbevingsschade, gaswinning en de energietransitie waarvoor juist naar deze regio’s wordt gekeken. Ook daarom kan het niet zo zijn dat wanneer er eindelijk positieve ontwikkelingen zijn in deze delen van Groningen, deze worden teruggedraaid vanwege de Ring Zuid.”

De partij gaat om die reden op 30 september een motie indienden die als reddingsboei moet dienen voor de projecten. In de motie wordt Gedeputeerde Staten opgeroepen om zich tot het uiterste in te spannen om financiële dekking voor deze projecten te vinden.

Deel dit artikel: