Provincie sponsort leerstoel Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling aan RUG

nieuws
Martijn van der Heide - Foto via Provincie Groningen

Per 1 september heeft de Rijksuniversiteit Groningen een bijzonder hoogleraar Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling aan haar faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. De provincie Groningen betaalt 200.000 euro voor de leerstoel voor Martijn van der Heide.

Van der Heide is landbouw- en milieueconoom. Voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hield hij zich de afgelopen jaren bezig met ‘agro-economische vraagstukken’. Daarvoor deed hij onderzoek bij Wageningen Economic Research en was hij lector ‘geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer’ bij hogeschool Van Hall Larenstein.

De leerstoel moet de landbouwsector helpen te verduurzamen. Volgens de universiteit en de provincie draait de leerstoel om wisselwerking tussen wat er verbouwd wordt, de bodem en het landschap. De benoeming is voor een periode van vijf jaar.