Aantal nieuwe woningen blijft heet hangijzer voor bewoners Isebrandtsheerd na ‘goed gesprek’ met gemeente

nieuws
Voormalige school De Doefmat Foto: google maps

Afgevaardigden van de Belangengroep Isenbrandtsheerd zijn positief over het gesprek dat zij afgelopen maandag hebben gevoerd met de gemeente en woningcorporatie Patrimonium over de bouw van 37 nieuwe wooneenheden in de straat. Maar het aantal nieuw te bouwen woningen blijft volgens de groep een heet hangijzer.

“Over en weer is veel verduidelijkt en toegelicht. We worden als een serieuze gesprekspartner beschouwd” , zo stelt bewonersgroep in een huis-aan-huisbrief.  “We gaan de komende maanden samen schetsen met als doel een beter en mooier plan maken.

Maar één van ónze uitgangspunten blijft een heet hangijzer, namelijk het aantal wooneenheden”, zo stelt de belangengroep. “, Dit is voor nu nog geen breekpunt .Op ons verzoek wordt daar nog precieze informatie over ingewonnen.”

De bewonersbelangengroep vindt 37 nieuwe wooneenheden op het kleine stukje grond, op het voormalige terrein van basisschool De Doefmat, te veel, te hoog en te weinig groene beweeg- en speelruimte.