Partij voor de Dieren wil betere schuilmogelijkheden voor weidedieren

nieuws
Foto: Bouke Arends

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt de provincie om zich actief in te spannen voor meer beschutting en schuilmogelijkheden voor weidedieren.

Tijdens de recente hittegolf hadden veel dieren zwaar te lijden. Uit een recente steekproef van Wakker Dier op een tropische dag blijkt dat bijna driekwart van de schapen in de hitte staat zonder enige vorm van schaduw. Wakker Dier trof duizenden hijgende schapen aan met hittestress. De provincie kan zelf zorgen voor meer aanplant in weidegebieden, maar ook gemeenten oproepen om het plaatsen van schuilstallen niet tegen te houden. Ook is dringend overleg met de agrarische sector nodig.

Ook koeien, geiten en paarden hebben vaker niet dan wel bescherming tegen extreem weer. Het gaat zowel om hobbymatig als bedrijfsmatig gehouden dieren. Gemeenten geven vaak geen toestemming voor het plaatsen van een schuilstal – daarnaast verschilt het beleid per gemeente.

De Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur of zij zich wil inspannen om meer beschutting in en rond weilanden te realiseren. De aanplant van bomensingels kan een onderdeel worden van het programma ‘Natuurinclusieve Landbouw’.

Deel dit artikel: