Nieuwe vergaderwijze gemeenteraad moet burger dichterbij brengen

De gemeenteraad is begonnen aan een nieuwe manier van vergaderen. Één van de doelen van de nieuwe werkwijze is ‘meer betekenisvolle interactie met inwoners, stakeholders en betrokkenen’. Dat alles (in principe) op één dag: de Politieke Woensdag.

In de oude stijl werden er wekelijks commissievergaderingen gehouden van een aantal uur lang. Tijdens die vergaderingen kwamen allerlei onderwerpen aan bod. Soms kon het zo zijn dat inwoners die aanwezig wilden zijn lang moesten wachten tot het onderwerp aan bod kwam waar ze geïnteresseerd zijn, of soms werd het onderwerp zelfs doorgeschoven. Dat is in de nieuwe werkwijze anders. Er wordt tijdens bijeenkomsten steeds één onderwerp besproken, met een vaste begin- en eindtijd, geagendeerd door de agendacommissie. Zo wordt het makkelijk gemaakt om specifiek bij een onderwerp aanwezig te zijn.

Daarnaast was het idee om tijdens de nieuwe Politiek Woensdag een marktkraam in te richten, zodat burgers daar aandacht kunnen vragen voor bepaalde onderwerpen of verhalen. Omdat de meeste raadsleden dan toch op het Stadhuis, nu Radesingel, aanwezig zijn. Door het coronavirus moet daar nog iets op bedacht worden, aangezien er in de locatie aan de Radesingel beduidend minder ruimte is dan in het Stadhuis op de Grote Markt, die momenteel verbouwd wordt.

Ook kunnen burgers zelf onderwerpen op de agenda zetten. Daarvoor moeten ze wel 50 handtekeningen verzamelen en de agendacommissie kunnen uitleggen waarom het onderwerp van belang is.