Bruggen Noord-Willemskanaal overdag niet bediend vanwege hitte