Verslavingszorg mag aantal cliënten niet uitbreiden in complex Barkmolenstraat

Het aantal ex verslaafden dat in een appartementencomplex aan de Barkmolenstraat in de Meeuwen woont wordt niet uitgebreid naar 26, maar blijft voorlopig 14. Dat heeft de voorzieningenrechter in Zwolle bepaald. De bewoners zijn opgelucht.

“Het laatste nieuws is dat de rechter vindt dat er in het plan nog onduidelijkheden zitten”, vertelt bewoner Bé van der Heide. “Dit betekent dat er op dit moment geen groen licht komt om 26 ex-verslaafden te plaatsen. De volgende zitting staat gepland op 20 oktober. Dan wordt de behandeling van de bodemprocedure door de meervoudige kamer van de rechtbank behandeld.”

Even terug naar het begin. Waar gaat dit nu precies over?
“Het is een behoorlijk complex verhaal dat eigenlijk begint in de zomer van 2018 toen VVN een vergunning aanvroeg voor het plaatsen van 26 ex-verslaafden in een pand aan De Meeuwen. Het gaat om mensen die verslaafd zijn geweest en nog niet zelfstandig kunnen wonen. De vergunning werd door de gemeente in maart 2019 verleend. Als bewoners hebben we daar bezwaar tegen aangetekend omdat het wat ons betreft om een te zware categorie gaat en de groep te groot is.” Het zijn ook de dagen dat de opinie in de wijk gepeild wordt. Bij een handtekeningenactie geeft tachtig procent van de bewoners aan problemen te hebben met de plaatsing. Een groep van 26 vindt men te groot en men is bang voor problemen en overlast. “Het is prima als mensen geholpen worden, maar niet zo’n grote groep”, liet Van der Heide eerder weten.

Wat heeft zich daarna afgespeeld?
“De gemeente heeft een vergunning verleend waar wij als bewoners bezwaar tegen hebben aangetekend. In november 2019 zijn de eerste mensen geplaatst. Wat dan volgt is een gang naar de rechter omdat wij als bewoners er met de gemeente en VVN niet uit kwamen. In december is er door de rechter naar de zaak gekeken waarbij er in april een uitspraak gedaan zou worden. Dit is niet doorgaan omdat alles wat nodig was niet op tijd klaar was. Op dit moment is die uitspraak er nog steeds niet. Wel is er in de tussentijd door de gemeente een onderzoeksbureau ingeschakeld die gewerkt heeft aan een risicoanalyse. Deze rapportage kwam in mei en daarin zaten voldoende argumenten om niet meer mensen te plaatsen.

Hoe staat de zaak er nu voor?
“Deze week is er door de voorzieningenrechter in Zwolle naar de zaak gekeken nadat door VVN was gevraagd om de beperkingen op te heffen, om toch 26 mensen te kunnen plaatsen. De rechter heeft naar de zaak gekeken en heeft geconstateerd dat er nog altijd hiaten in het plan zitten, zeg maar tekortkomingen. De gemeente moet nog altijd meer uitzoeken. Dit betekent dat er dus nu geen groen licht gegeven kan worden en dat het vervolg zich in oktober af gaat spelen.”

Durft u een uitspraak te doen hoe het af gaat lopen?
“Het kan alle kanten op gaan. Wij zijn in ieder geval opgelucht naar aanleiding van deze uitspraak en we hebben het gevoel dat we op de goede weg zijn. Het kan zijn dat we tot oktober moeten wachten, het kan ook zijn dat het plan voortijdig wordt teruggetrokken. Je moet je bedenken dat VVN nu iedere maand verlies lijdt. Dat doen ze al vanaf november. Maandelijks gaat het om een bedrag van zo’n 36.000 euro. Dus dat loopt snel op als je je bedenkt dat de rechter in oktober uitspraak gaat doen. Maar we gaan het afwachten.”

Deel dit artikel: