Natuurgebied De Onlanden zal door aanleg Lelylijn stevig gecompenseerd moeten worden

nieuws
Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten kijkt over De Onlanden. Foto: Sebastiaan Scheffer

Natuurgebied De Onlanden zal door de aanleg van de Lelylijn financieel stevig gecompenseerd moeten worden. Dat zegt Herman Sips van Natuurbelang De Onlanden.

Het precieze tracé van de Lelylijn is nog onbekend maar uit schetsen blijkt dat deze langs De Onlanden komt te liggen. Uit de schetsen blijkt ook dat het natuurgebied, dat deel uitmaakt van het Natura 2000-netwerk, niet op de kaarten wordt aangegeven. “De natuur van De Onlanden wordt reeds bedreigd door plannen om de waterberging sterker te manipuleren en door de geplande wind- en zonneparken”, zegt Sips. “Daar komt nu de geprojecteerde Lelylijn bij. Al deze plannen kunnen natuurlijk gerealiseerd worden, de toekomst hoeft niet op slot. Maar wel zal de natuur van De Onlanden voor deze aanslagen stevig gecompenseerd moeten worden, wat feitelijk alleen kan door extra natuurgebied aan De Onlanden toe te voegen.”

Sips geeft aan dat de Stuurgroep Lelylijn er verstandig aan doet om alvast een flinke post te reserveren in de Lelylijn-begroting. De Lelylijn is een snelle treinverbinding vanaf de Randstad via Flevoland, Heerenveen en Drachten naar Groningen. Afgelopen week werd een rapport geopenbaard waaruit blijkt dat de Lelylijn de beste keuze is voor de bereikbaarheid tussen het Noorden en de Randstad.

Deel dit artikel: