Herepoort verwacht veel geluidshinder bij werkzaamheden Brailleweg in zomerperiode

nieuws
Foto: Aanpak Ring Zuid

De werkzaamheden die aannemerscombinatie Herepoort vanaf 6 juli gaat uitvoeren rond de Brailleweg gaan veel geluidshinder opleveren. In de zomerperiode wordt hier een nieuw viaduct met op- en afritten aangelegd bij de A28. Ook wordt een deel van het fietspad vervangen.

Deze zomer wordt de fundering gelegd voor een nieuw viaduct over de A28. Daarvoor moeten buispalen ingeheid worden en damwanden worden ingetrild. Het plaatsen van damwanden gaat voor een langere periode hinder opleveren in de vorm van trillingen en geluid. Het heien van de buispalen gaat veel geluidsoverlast opleveren.

Ook naast het viaduct wordt gewerkt. De afgelopen maanden is zand aangebracht voor de nieuwe oprit bij de Brailleweg en langs het Noord-Willemskanaal. Dit zand moet nu inklinken. Vanaf half augustus worden ook hier damwanden ingetrild om de oprit te verstevigen. Daarnaast worden er eind juli ook damwanden ingetrild voor het nieuwe, verdiept gelegen fietspad tussen de Parkbrug en de Vondellaan.

In principe wordt er alleen op werkdagen geheid en getrild. Maar uitzonderingen worden niet uitgesloten. Er wordt gewerkt tussen 07.00 en 19.00 uur. De werkzaamheden duren tot september.