Waterkwaliteit Paterswoldsemeer moet verbeterd worden.

Waterschap Noorderzijlvest vraagt  omwonenden en geïnteresseerden om mee te denken voor ideeën en suggesties, om de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer  te verbeteren.

De waterkwaliteit moet worden aangepakt om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen. Waterschap Noorderzijlvest heeft oud-Burgemeester Ton Baas als onafhankelijk procesbegeleider aangesteld om de ideeën en suggesties te toetsen op haalbaarheid.

Het project van waterschap Noorderzijlvest duurt enkele jaren en gaat enkele miljoenen euro’s kosten.