Verdiepend onderzoek naar windmolens bij Westpoort en Roodehaan

nieuws
Foto: Steppinstars via Pixabay.org

Grunneger Power, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen gaan een verdiepend onderzoek doen naar de effecten op de natuur van windturbines bij Westpoort en Roodehaan (Stainkoel’n ). Dat is woensdagmiddag besloten in een commissievergadering van de gemeente Groningen.

Omwonenden van de locaties zijn bang voor geluidsoverlast, slagschaduw en waardedaling van hun huizen door de windmolens. Vorige week gingen raadsleden en wethouders in gesprek met omwonenden van de locaties. In het eerste verkennende rapport zijn daarom zowel de lasten als de lusten van de windmolens onderzocht. De gemeenteraad is er voorstander van om de opbrengsten eerlijk te verdelen onder de bewoners. De voorwaarden voor eigenaarschap worden in het nieuwe onderzoek verder uitgewerkt.

In het verdiepende onderzoek worden ook , gedurende meerdere seizoenen, de vliegbewegingen van vogels en vleermuizen nauwkeurig onderzocht om beter in te kunnen schatten wat de effecten van windturbines op de ecologie zijn. Daarnaast is er voor Westpoort een turbulentie onderzoek nodig.

De gemeenteraad neemt aan het einde van het jaar een besluit over het wel of niet doorzetten van de bouw van windmolens op deze plaatsen.

Deel dit artikel: