Negen ton voor wietexperiment

Het rijk draagt bijna 900.000 euro bij voor de invoering van het wietexperiment in de gemeente Groningen. De kosten zijn begroot op bijna een miljoen. De gemeente komt dus een ton tekort, maar met een sobere invoering denkt het stadsbestuur dat de invoering toch  kostendekkend kan.

Het experiment moet ervoor zorgen dat coffeeshops legale wiet gaan verkopen. De wiet wordt dan geteeld door zogenoemde staatstelers, daarvan komen er maximaal tien. Zo wil men onderzoeken wat het effect is op de criminaliteit, veiligheid en volksgezondheid. Coffeeshophouders hebben bedenkingen, zij vrezen voor de kwaliteit van de wiet, en voor de eisen die aan hun shop en hun administratie worden gesteld.

De gemeenteraad stelde eerder als eis dat deelname aan het experiment de gemeente geen geld mag kosten.