Overheden willen windstroom van Noordzee liever niet via Vierverlaten

nieuws

De Eemshaven is de beste locatie om het toekomstige windpark op de Noordzee op aan te laten sluiten. Dat adviseren dertien overheden in Groningen en Friesland aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Volgens de overheden ligt een ander mogelijk tracé van de windstroom, direct vanaf het Lauwersmeer naar Vierverlaten, niet voor de hand.

De tracés via het hoogspanningsstations in Vierverlaten kunnen volgens de overheden, mede vanwege de cultuurhistorische en landschappelijke belangen van het gebied, niet rekenen op voldoende draagvlak in regio. Eén van drie tracés via Vierverlaten blijft wel een terugvaloptie, maar alleen als het ministerie kan garanderen dat er goed wordt onderzocht of de omgeving weinig hinder ondervindt van de nieuwe stroomroute.

De Eemshaven komt voorlopig als beste locatie uit de bus, vanwege het draagvlak en de gevolgen voor milieu, gezondheid en ruimtelijke inpassing. Voor de aansluiting van het windpark ten noorden van de Waddeneilanden zijn negen mogelijke kabelroutes onderzocht. Begin oktober wordt een definitief advies vastgesteld.

Deel dit artikel: