Brandbrief Groninger gemeenten: ‘Lokale samenleving valt uit elkaar door financiële tekorten’

nieuws
Foto: Chronomarchie via Pixabay

De rek is eruit, de Groninger gemeenten hebben structureel extra middelen nodig uit het Gemeentefonds. Dat schrijven de colleges van alle Groninger gemeenten (VGG) donderdagmiddag in een brief aan de Ministers Hoekstra en Ollongren.

Volgens de colleges zorgen structurele tekorten ervoor dat de lokale samenleving uit elkaar valt. “We doen er alles aan om na de coronacrisis weer de weg omhoog te vinden, maar dit kan alleen met voldoende middelen. Naast de opgaven in het sociaal domein, staan wij als Groninger gemeenten ook aan de lat bij de brede opgaven op het gebied van economie, cultuur, recreatie en toerisme, energietransitie, woningbouwopgaven en klimaatadaptatie. Als gemeenten vragen wij u om ons in staat te stellen onze taken goed en gedegen uit te voeren”, zo schrijven de colleges van de gemeenten.

Dubbele klap door corona

Met name de werkloosheid, armoede en een lage sociaaleconomische status van veel inwoners baart de gemeenten zorgen. Nu de coronacrisis hier overheen komt, zien de gemeenten hun reserves om de lokale problemen middels ‘noaberschap’ op te lossen slinken. “De Groninger gemeenten helpen we de inwoners en lokale ondernemers naar ons beste vermogen bij deze crisis. Dit zorgt er echter wel voor dat onze financiële positie nog nijpender is geworden. (..) Een groot deel van de reserves is ingezet, er is fors bezuinigd en de belastingen zijn veelal fors verhoogd. Met te weinig middelen kunnen we onze inwoners onvoldoende ondersteunen of moeten keuzes maken in het sluiten van voorzieningen of andere rigoureuze bezuinigingsmaatregelen.”

Uitnodiging voor Ollongren

De gemeenten zijn niet blij met de positie van Minister Ollongren rond de financiering van gemeenten. In een brief schreef de Minister dat gemeenten geen probleem hebben met hun financiële- en schuldpositie. “Wij herkennen ons niet in het beeld dat door de Minister wordt geschetst. De afgelopen jaren hebben wij al diverse pijnlijke en ingrijpende keuzes moeten maken om preventief toezicht te voorkomen. Ook voor de toekomst maken we ons grote zorgen om onze financiële positie, de rek is eruit.” De Minister wordt dan ook uitgenodigd om met de gemeenten in gesprek te gaan tijdens een bezoek aan de provincie.