Aanleg hoogspanningsleiding door Groninger landschap mag doorgaan

nieuws
Foto: Tom Veenstra

De aanleg van de 380 kV-hoogspanningsleiding tussen Vierverlaten Hoogkerk kan doorgaan. De Raad van State heeft de bezwaren tegen de aanleg verworpen.

De Natuur- en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap en omwonenden hebben meermalen bezwaar gemaakt tegen de plannen omdat de leiding niet past in het landschap en bovendien door unieke weidevogelgebieden loopt. Het alternatief, een ondergrondse verbinding, is volgens energietransporteur TenneT te duur.

TenneT is inmiddels al begonnen met de aanleg van de ruim 40 kilometer lange leiding. Die moet de huidige 220 kV-leiding vervangen, omdat deze onvoldoende capaciteit heeft voor de steeds maar groeiende Eemshaven. Ook het schakelstation Vierverlaten wordt enorm uitgebreid.

Deel dit artikel: