SP bepleit structurele hulp voor leerlingen zonder laptop

nieuws
Bron foto: Elin Stil

De gemeenteraadsfractie van de SP wil dat het gemeentebestuur de tegemoetkomingsregelingen voor de aanschaf van laptops voor schoolkinderen uitbreidt.

Volgens de fractie heeft de coronacrisis aangetoond dat honderden leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs in Groningen geen eigen laptop hebben. Hoewel zij nu kunnen beschikken over leenlaptops van de gemeente, vreest de fractie van de SP voor zorgelijke achterstanden bij deze leerlingen als de leenlaptops weer ingeleverd moeten worden.

“Alle communicatie en contact met docenten en medeleerlingen gaat digitaal, zonder dat ben je hier van afgesneden. Het is schrijnend en onacceptabel dat zoveel leerlingen in zo’n situatie zitten”, aldus raadslid Lucy Wobma. “Ook moet je een goede internetverbinding hebben om de programma’s goed aan te kunnen. Het lukt veel ouders niet om deze doorlopende investering bij te benen.”

De SP vraagt het college dan ook om een uitbreiding van en meer bekendheid voor de tegemoetkomingsregeling voor de aanschaf van een laptop of pc. Volgens de fractie moet het college snel met een plan komen om, ook na de lockdown, leerlingen zonder juiste middelen actief te benaderen en te helpen.