Provincie: ‘Geen treinvrije periode tussen Groningen en Leeuwarden in november’

nieuws
foto BooST (Bert Oost)

Het College van Gedeputeerde Staten wil niet dat ProRail het treinverkeer tussen Groningen en Leeuwarden in november stil legt voor werkzaamheden aan het project Éxtra Sneltrein Groningen-Leeuwarden. Dat schrijft het college deze week in een brief aan de Provinciale Staten.

Volgens het college is ook het provinciebestuur van Fryslân niet blij met het plan van ProRail. De weerstand ligt met name in het feit dat deze treinvrije periode niet binnen de schoolvakanties valt.

De spoorbeheerder wil een extra treinvrije periode om verloren tijd in te halen, in oktober vorig jaar legde de aannemer voor het project de bouw tijdelijk stil. Volgens het college zou het gaan om werkzaamheden aan het Friese deel van de lijn.

De provinciebesturen van Groningen en Fryslân zeggen gesproken te hebben met de Raad van Bestuur van ProRail. Provinciale Staten worden in een brief geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek.