“Zonneparken op industriegebieden en langs snelwegen”

nieuws

Zonne-energieparken moeten zoveel mogelijk aangelegd worden bij grootschalige industriegebieden. Dat is de aanbeveling van Bond Heemschut aan de gemeente en de provincie Groningen.

Bond Heemschut, die opkomt voor de cultuur-historische waarden ,reageert hiermee op de Regionale Energie Strategie waar de overheden aan werken, vanwege het klimaatakkoord.

Bond Heemschut wil voorkomen dat bijvoorbeeld zonneparken en windmolens in agrarische en cultuur historische gebieden komen. Andere alternatieven voor plekken voor zonne-energie zijn langs snelwegen en op daken van parkeergarages en bedrijfsgebouwen.

Voor windmolens is de Eemshaven geschikt en niet het platteland, aldus Bond Heemschut. Kleinere clusters bij boerderijen kunnen wel.

Verduurzaming van monumentaal erfgoed kan volgens Bond Heemschut wel. Maar zonnepanelen op historische daken van gebouwen weer niet.

Bond Heemschut roept de gemeente en de provincie Groningen op om zoveel mogelijk experts bij de plannen te betrekken.

Deel dit artikel: