Alfa-college en Noorderpoort blij dat mbo’s open blijven

Hoewel alle hogescholen en universiteiten in het land in ieder geval tot april geen lessen meer geven, gaan mbo-scholen wel gewoon door. Dat riep bij veel mensen verbazing op, maar het Noorderpoort en het Alfa-college uit de stad zijn juist blij dat ze gewoon open kunnen blijven.

“Wij zijn een ROC, dat is echt wat anders dan een hogeschool of universiteit,” verklaart Wim van de Pol, voorzitter van het College van Bestuur van Noorderpoort. “Wij hebben minder internationale studenten en onze studenten zijn over het algemeen wat jonger. Wij zijn ook veel kleinschaliger, zonder grote hoorcolleges. Ik vind het heel goed passen.”

Wim Moes van het College van Bestuur van het Alfa-college, is het daarmee eens. “We zoeken naar hoe we zo veel mogelijk de dingen die we normaal ook doen, door kunnen laten gaan. Daarbij treffen we natuurlijk wel extra maatregelen. Zo proberen we met pauzes te schuiven en hebben we tegen de leerlingen gezegd dat ze afstand van elkaar moeten houden.”

Beide scholen krijgen veel vragen van bezorgde ouders en studenten. Dat kunnen de bestuurders goed begrijpen. “Hoe moet het bijvoorbeeld gaan met studenten die stage lopen in een zorginstelling? We kijken daar goed naar en we denken dat we nu goede antwoorden hebben,” zegt Van de Pol. Bij het Alfa-college zijn veel ziekmeldingen. “We zien dat vandaag ongeveer 60 tot 70% aanwezig is van wat we normaal hier hebben. Mensen denken natuurlijk ook zelf na, en dat is goed. Het is aan ons om de informatie zo goed mogelijk te verspreiden zodat mensen die afwegingen kunnen maken.”

Het ROC Friese Poort, met vestigingen in Friesland en Flevoland, besloot vrijdag wel om alle studenten en medewerkers voor minstens een week naar huis te sturen. Zij stellen in de Leeuwarder Courant dat ze het onverantwoord vinden om open te blijven. Het Noorderpoort en het Alfa-college hebben maatregelen klaarliggen voor als zij ook moeten sluiten. Daarbij wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden om online les te geven.

Deel dit artikel: