Groninger gaswinning kan nog verder omlaag

nieuws
Foto: Pexels

Uit de jaarlijkse raming van Gasunie Transport Services blijkt dat er dit jaar een verdere verlaging van de gaswinning mogelijk is. Deze daalt van de verwachte 11,8 miljard kubieke meter naar 10 miljard kubieke meter per jaar.

Volgens het Ministerie van Economische Zaken komt dat doordat een nog hogere stikstofinzet wordt gehaald en doordat de gasopslag Norg verder kon worden verruimd. Ook de zachte winter speelt een rol. Uitgaande van een gemiddeld temperatuurverloop is de benodigde gaswinning in het komend gasjaar 9,3 miljard kubieke meter. In het gasjaar 2021/2022 daalt de winning vervolgens tot circa 3 miljard kuub.

De netbeheerder geeft aan dat als de afbouw van de vraag volgens planning verloopt het veld in 2026 definitief kan worden gesloten. Alleen in een koud jaar is volgens GTS nog een klein restant, maximaal 0,5 miljard kubieke meter, nodig uit het veld.

Deel dit artikel: