Torion verder onder vlag Vlechter

nieuws
Foto: Kevin van der Laan

De Harense welzijnsorganisatie Torion is sinds 1 januari gefuseerd met de Stichting Vlechter. Toch verandert er niets aan de naam van Torion en haar werkzaamheden.

De belangrijkste reden voor de fusie is de gemeentelijke herindeling. Mohamed El Hamdaoui, directeur van Vlechter, is ook de nieuwe directeur van Torion. In het radioprogramma Haren Doet van OOG Radio vertelde hij zaterdag over de nieuwe situatie.

“Als je kijkt naar de dienstverlening zoals die wordt uitgevoerd door Torion in Haren, is die vergelijkbaar met andere onderdelen die wij hebben in de organisatie, in het bijzonder ook met de MJD. Wat je ziet de afgelopen jaren is dat er al veel samengewerkt wordt door professionals bij verschillende projecten en initiatieven, dus die samenwerking bestond al op de inhoud”, zegt hij. “Wat er bij is gekomen is de herindeling van de gemeente Groningen, waar Haren onderdeel van uit is gaan maken. Dan was dit een hele logische vervolgstap om op die manier ook formeel de samenwerking te organiseren per 1 januari 2020.”

Inwoners van Haren merken niets van de nieuwe situatie. “In principe is het zo dat de dienstregeling zoals die uitgevoerd wordt en werd in Haren wordt gecontinueerd. Dus het blijven dezelfde mensen en dezelfde diensten en alle projecten en initiatieven blijven ook bestaan, dus in principe gaan ook de inwoners van Haren er niet zoveel van merken.”

Dat Torion haar eigen naam houdt heeft te maken met de bekendheid hiervan. “Torion is natuurlijk een hele bekende naam in Haren, dat ligt goed. Het is ook een beeld wat het weergeeft, een herkenbaarheid, dus dan is het ook vrij logisch om de naam van Torion te hanteren.”

Luister hier het interview met Mohamed El Hamdaoui terug:

Een groot voordeel voor Torion is de achterliggende samenwerking met de MJD in Groningen en Trias in Tynaarlo binnen Vlechter. “De grote winst is dat je ook kunt kijken naar de kennisontwikkeling, omdat we vergelijkbare projecten en initiatieven op andere plekken doen. Dat gaat dan net iets sneller dan wanneer je alleen bent. Wat we natuurlijk wel doen is dat we bijvoorbeeld HR en ICT en een aantal andere zaken iets meer body kunnen geven, maar daar hebben de inwoners geen last van, dat is allemaal achter de schermen”, aldus El Hamdaoui.