Nieuwste hoogten van elk lapje grond op kaart

nieuws
foto: André Huitenga

De digitale hoogtekaart is geactualiseerd. Op de Grote Markt is de grond zeven meter hoog, bij het Noorderplantsoen kom je onder de drie meter en op Zernike zit je onder de zeespiegel.

Het zogeheten Actueel Hoogtebestand Nederland is geactualiseerd met meetgegevens uit 2019. Van elk lapje grond is bekend hoe hoog het ligt ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

‘Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D-hoogteinformatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is informatie beschikbaar over bouwwerken en begroeiing’.

Via de Postcodetool kan makkelijk gezocht worden naar gewenste locaties.

De kaartgegevens worden onder meer gebruikt door Rijkswaterstaat en partners voor het beoordelen van de hoogte van het waterpeil en het bepalen van de afvoer van water.

Marco Glastra, directeur van het Groninger Landschap, reageert op de nieuwe meetgegevens: ‘Het lijkt erop dat je nu al kunt zien dat vernatting van de zomerpolders langs de Hunze heeft geleid tot een afname van veenoxidatie en bodemdaling’.

Deel dit artikel: