Plannen nieuwbouw De Meeuwen aangepast

De plannen voor de bouw van 85 grondgebonden woningen in de wijk De Meeuwen liggen zes weken ter inzage. De plannen zijn sinds vorig jaar enigszins aangepast.

Na een inspraakprocedure in mei 2018 is besloten om het parkeren van de rij woningen langs de Europaweg te verplaatsen van het eigen terrein achter de woningen naar de voorzijde ervan. Daarvoor worden vóór de bomenrij langs de parallelweg van de Europaweg parkeerplaatsen aangelegd. Zo ontstaat er meer ruimte voor groen. De bomen langs de Europaweg en Barkmolenstraat blijven staan. Wel verdwijnt een deel van de struiken.

Het plan voor gestapelde woningen met een hoogte van 16 meter, op de kop van de woningrij langs de Europaweg, is op verzoek van de bewoners geschrapt. In plaats van een wand met één opening komen er nu vier blokken woningen van maximaal 15 meter hoogte. Daardoor ontstaan twee doorsteken die aansluiten op de bestaande doorsteken in de wijk.

Voor een goede mix van woningen in het gebied, worden vlakbij De Meeuwen op termijn sociale huurwoningen gebouwd. Die komen op de locatie van De Huismeesters aan het Winschoterdiep en aan de H.L. Wichersstraat in De Linie.

Deel dit artikel: