Aantal weidevogels in Reitdiep neemt toe ondanks landelijke daling

“Het aantal weidevogels in het Reitdiep is het afgelopen jaar toegenomen. Dit terwijl de landelijke trend een afname laat zien”, zo vertelt natuurbeheerder Arjan Hendriks.

“Door de mogelijkheid tot aanvoer van water zijn er geen nadelige effecten van de droogte opgetreden. Grote aantallen muizen hebben afgelopen seizoen waarschijnlijk een extra positief effect gehad op het broedsucces van grutto en tureluur,” aldus Hendriks. “Het aantal broedparen weidevogels is spectaculair toegenomen door de vernatting; het aantal weidevogels en broedpaar grutto is na 2015 ruim verdriedubbeld.”

Helaas was het niet voor alle soorten en in alle gebieden een goed seizoen: “Hoewel de aantallen toenamen was het broedsucces van scholekster en kievit in alle gebieden slecht. De kleinere gebieden zoals Koningslaagte, Reitdiep-Noord en Medenertilsterpolder scoren minder in vergelijking met de grotere gebieden (Paddepoel en Reitdiep-Midden). Dit toont het belang van de schaalgrootte van weidevogelgebieden aan.”

Deel dit artikel: