UMCG krijgt anderhalf miljoen euro subsidie voor onderzoek naar ADHD bij kinderen

nieuws
foto: Bob de Vries

 ZonMW heeft een subsidie van anderhalf miljoen euro toegekend aan het UMCG om onderzoek te doen naar de vraag hoe ADHD ontstaat en of in de toekomst preventie mogelijk is.

De onderzoekers gaan 700 kinderen van 3 maanden volgen tot ze 6 jaar zijn. Dit is de periode vóór het ontstaan van ADHD. “Op basis hiervan ontwikkelen we een screeningstool waarmee we jonge kinderen kunnen identificeren die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van ADHD. We voorspellen dat een substantieel deel van de kinderen dat later ADHD ontwikkelt als peuter forse problemen heeft met emotieregulatie. Ook onderzoeken we of het ontstaan van ADHD op latere leeftijd kan worden voorkomen door ouders en kind te ondersteunen in het leren van emotieregulatievaardigheden,” zegt projectleider Catharina Hartman van het UMCG.”

Huidige behandelingen kunnen de symptomen van ADHD verminderen, maar ze genezen de aandoening niet en geven op de lange termijn geen substantiële verbetering in uitkomsten. “Daarom is het cruciaal om na te gaan hoe ADHD ontstaat en of preventie mogelijk is.”

Deel dit artikel:
Adverteren?