Efficiënter van gras naar groen gas dankzij forse subsidie

nieuws

Het lectoraat van Ingenieur Jan-Peter Nap van de Hanzehogeschool heeft 700 duizend euro subsidie gekregen voor een project waarin de productie van groen gas uit berm- en natuurgras centraal staat.

Door vergisting van biomassa kan biogas worden geproduceerd. Dat is een mengsel van methaan (aardgas) en kooldioxide. Hieruit wordt groen gas gehaald. Door het toenemende aantal toepassingen van biomassa komt de beschikbaarheid daarvan verder onder druk te staan. Het zou helpen als de opbrengst van groen gas uit moeilijk te verwerken biomassa omhoog kan. Dat wordt nu onderzocht door het lectoraat van ingenieur Nap.

De overgang naar een duurzame samenleving is een grote uitdaging voor Nederland: de gaswinning in Groningen wordt stopgezet, de CO2-uitstoot moet omlaag en tegelijkertijd neemt de vraag naar, en het aanbod van, elektriciteit toe. In de energietransitie kan groen gas, biogas dat geschikt is gemaakt voor het Nederlandse gasnet, een grote rol spelen. Diverse andere partijen, waaronder de RUG, GasTerra en de provincie Drenthe dragen bij aan het onderzoek.